altlıq

is.
1. Bir şeyi saxlamaq üçün onun altına qoyulan şey, dayaq və s. Dibçək altlığı.
2. Bünövrə, əsas, dayaq, bir şeyin aşağı hissəsi, altı. Heykəlin altlığı. Abidənin altlığı mərmərdəndir.
3. Ayaqqabının altına vurulan dəri, rezin və s. Əvvəllər ayaqqabının altlığı əl ilə vurulurdu.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • qaidə(t) — ə. 1) duracaq, altlıq; 2) qayda, üsul, nizam, yol …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ərradə — ə. əsli f. 1) təkərlər üzərində yerləşdirilmiş altlıq (top və s. üçün); 2) araba …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • aşağa — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • aşağı — 1. is. Bir şeyin dibinə, yerə ən yaxın olan hissəsinə tərəf, alt (yuxarı ziddi). Dirəyin aşağısı çürümüşdür. // Sif. mənasında. Aşağı mərtəbə. Dirəyin aşağı tərəfi. // is. Altlıq. Heykəlin aşağısı. 2. zərf Yerə doğru, aşağıya doğru. Aşağı enmək.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dəzgah — is. <fars.> 1. Ağac, metal və başqa materialları emal edən və müxtəlif şeylər hazırlayan maşın. Deşmə dəzgahı. Toxuculuq dəzgahı. Qazma dəzgahı. – Kərim birbaş qazma dəzgahının yanında durmuş uzunboylu, sarışın adama yaxınlaşdı. M. İ.. Son… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • gön — is. İri heyvanların işlənmiş dərisi. Ayaqqabının altı göndür. Gönü suya vermə, verdin heyfsilənmə. (Ata. sözü). // Bu dəridən qayrılmış. Gön altlıq. ◊ Gönü duzlamaq isteh. – ölmək, gəbərmək. <Azad:> Arvad gün gündən saralır, deyəsən, bu da… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kitabaltı — is. Kitabı açıq saxlamaq üçün dayaq, altlıq; rəhil …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • oturacaq — is. 1. Oturulan yer, üstündə oturmaq üçün şey, üstündə oturula biləcək hər şey. Maşının oturacağı. – Divara söykənmiş oturacaqlarda oturduq. S. R.. Əlabbas tütün qutusunu oturacağa qoyub traktorun altına keçdi. H. Seyidbəyli. // Stul, kürsü və s …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • postament — <alm. postamente> 1. Abidə, sütun, heykəl və s. nin özülü, altlığı. Qranit postament. Nizaminin heykəlinin postamenti. 2. Muzey, sərgi və s. də heykəlin qoyulduğu altlıq. Postamentin üstündəki təyyarə abidəsi gün işığında elə parıldayırdı,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • pyedestal — <fr.> Üzərinə heykəl, sütun və s. dikəldilən bədii tərtibatlı özül; altlıq, postament. Qranit pyedestalın üzərində böyük şairin 5 metr hündürlüyündə tunc fiqurası qoyulmuşdur …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.